CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Walidacja

Proces kontroli wartości i ich kombinacji podczas wprowadzania do systemu R/3. W przypadku niespełnienia warunków walidacji system wyprowadza zdefiniowany przez użytkownika komunikat błędu lub komunikat ostrzeżenia.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego