CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Cena standardowa

Cena na półfabrykat lub wyrób gotowy, uzyskana na podstawie kalkulacji produktu. Jest to cena stała, nie uwzględniająca ruchów towarów ani zarejestrowania (zaksięgowania) rachunku, służąca do wyceny towaru.
Przy wykorzystaniu modułu MM:
Rodzaj ceny przypisywany materiałowi w obszarze wyceny. Dla materiałów z taką ceną:
•wszystkie ruchy materiałowe ewidencjonowane są w oparciu o cenę standardową
•powstają odchylenia od cen ewidencyjnych, które są księgowane na osobnym koncie
•zmiany ceny mogą być monitorowane.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego