CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Kwota w walucie jednostki gospodarczej

W przypadku księgowań w walutach obcych system automatycznie przechowuje wartość księgowania w walucie jednostki gospodarczej. Wartość tą można znaleźć w dokumencie księgowym.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego