CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Obiekty autoryzacji

To elementy aplikacji definiujące pełny możliwy zakres dostępu do danych i/lub działań aplikacji, z którymi są powiązane.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego