CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Faktura SD

Dokument fakturowania za dostarczone towary lub wykonane usługi.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego