CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Dane podstawowe dostawcy

Zapis wszystkich informacji niezbędnych do zawierania transakcji z dostawcą.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego