CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Rok obrotowy

Przedział czasu długości 12 miesięcy, dla którego Organizacja ma regularnie sporządzać inwentaryzację i bilans.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego