CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Rodzaj kosztu i przychodu pierwotnego

Obiekt w module CO (kontroling) - odpowiada kontom, z których wartości mają być dekretowane do lub z modułu CO. Obiekt ten jest wyróżniony, ponieważ nie wszystkie konta, które występują w planie kont są istotne dla operacji przeprowadzanych w module CO. Definiując rodzaj kosztu lub przychodu pierwotnego - wskazujemy, że operacje pojawiające się na odpowiadających im kontach mają być odzwierciedlone w module CO.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego