CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zestawienie obrotów i sald

Zapis wszystkich operacji na koncie w danym okresie. Zawiera saldo z początku okresu i jego zmiany aż do końca okresu.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego