CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Kontrakt

Odpowiada rzeczywistemu kontraktowi sprzedaży, zawiera dane specyficzne dla tego rodzaju transakcji. Może być realizowany poprzez kolejne dokumenty sprzedaży lub faktury.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego