CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Data odniesienia

Data przeprowadzenia operacji z punktu widzenia księgowości (ewidencji) majątku trwałego. Z daty odniesienia system uzyskuje, zgodnie z rodzajem i kluczem operacji, początek i koniec okresu dla obliczania amortyzacji przy każdej zmianie stanu.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego