CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Siatka składników majątku trwałego

Zestawienie składników potrzebnych do zamknięcia roku. Daje przegląd zmian wartości poszczególnych pozycji bilansu dotyczących składników majątku trwałego.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego