CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Numer zewnętrzny

Numer nadawany przez użytkownika podczas tworzenia obiektu, powinien mieścić się w zdefiniowanym zakresie numerów.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego