CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Typ dekretacji w MM

Sposób, w jaki będą rozliczone koszty zakupu materiałów lub usług określonych w zamówieniu. Standardowe typy to na przykład zakup na Majątek trwały, Zlecenie sprzedaży, MPK, Projekt.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego