CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Branża przemysłowa

• Każdy materiał musi być przypisany do branży przemysłowej
• Po utworzeniu materiału nie może ona być już zmieniona
• Decyduje o kolejności wprowadzania danych przy tworzeniu materiału
• Określa, które pola muszą lub mogą być wprowadzone

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego