CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Przyjęcie materiałów do zamówienia

Jest to ruch materiałowy służący do ewidencji przyjęcia materiałów od dostawcy.
• Może się ono odnosić do konkretnego zamówienia – dokonana zostanie wówczas dodatkowa weryfikacja danych.
• Tworzony jest dokument materiałowy i najczęściej również księgowy.
• Następuje wycena przyjmowanego materiału oraz zwiększane są odpowiednie stany magazynowe lub księgowane jest zużycie. Może nie oznaczać przyjęcia na magazyn, a jedynie, że zamówienie zostało zrealizowane.
• Uaktualniane są dane w ewentualnym zamówieniu referencyjnym.
• Stanowi ono podstawę do weryfikacji danych w czasie wprowadzania faktury od dostawcy (możliwe jest jednak wprowadzenie faktury przed PZ).

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego