CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Koszty sprzedaży

Są obliczane poprzez ustalenie wyników na podstawie zafakturowanych przychodów lub ilości.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego