CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Storno dokumentu

Anulowanie dokumentu. Dokument może zostać wystornowany poprzez:
• normalne księgowanie storna - polega na księgowaniu błędnej pozycji ze strony Wn po stronie Ma i odwrotnie. Normalne księgowanie storna stanowi w ten sposób dodatkową ingerencję w obroty na koncie,
• księgowanie ze znakiem przeciwnym - polega również na księgowaniu błędnej pozycji ze strony Wn jako księgowanie po stronie Ma i odwrotnie. Zaksięgowane kwoty nie zostaną dołączone do obrotów po odpowiedniej stronie konta, ale odjęte od obrotów po drugiej stronie konta. Spowoduje to sprowadzenie obrotów na koncie do poziomu sprzed błędnego księgowania.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego