CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Korespondencja

Wszystkie analizy i raporty wysyłane do partnera handlowego, np. wyciągi z konta, potwierdzenia salda, pisma pojedyncze i seryjne, wyciągi z dokumentów, powiadomienia o dokonaniu płatności oraz rozliczenia opłat wekslowych.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego