CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zakres numerów

W modułach finansowych konfigurowane są zakresy numerów w celu spełnienia indywidualnych wymagań Organizacji. Zakresy numerów mogą być przydzielane wewnętrznie lub zewnętrznie. Niektóre z nich są zastrzeżone dla określonych zastosowań w SAP. Zakresy numerów są definiowane dla rekordów danych podstawowych i dokumentów.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego