CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Dokument

Dowód wykonania transakcji w systemie. Każdy dokument posiada własny, unikatowy numer. Możemy wyróżnić dokumenty systemowe SAP oraz dokumenty źródłowe takie jak wydrukowane faktury, czeki i wyciągi z rachunku bankowego. Dokumenty księgowe stanowią zapis operacji gospodarczych w systemie.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego