CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

System informacyjny kont Księgi Głównej

System informacyjny zorientowany dialogowo, stworzony na podstawie techniki SAP-EIS (Systemu informowania kierownictwa), analizujący stan danych według wszystkich zawartych w opisie cech. Za podstawę danych dla Systemu informacyjnego kont Księgi Głównej służą głównie wartości obrotów na kontach Księgi Głównej oraz struktury bilansu, a także rachunku zysków i strat. Dostępnym rodzajami dokumentów są analizy bilansu oraz raporty wskaźników bilansu.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego