CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zaliczka

Zapłata za produkt lub usługę, która nie została jeszcze dostarczona. Zaliczki są ujmowane w bilansie jako pozycja oddzielna w stosunku do zobowiązań i należności. Wypłacone zaliczki traktuje się jako pozycja aktywów natomiast zaliczki otrzymane jako pasywa.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego