CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zlecenia inwestycyjne

Generalnie zlecenia służą do kontroli wyszczególnionych kosztów lub w przypadku inwestycji wydatków w Organizacji.
Zlecenia inwestycyjne służą do definiowania poszczególnych zadań/projektów, które mają na celu powiększenie majątku trwałego Organizacji. Istnieje możliwość planowania i budżetowania wydatków inwestycyjnych oraz śledzenie postępu prac poprzez statusy danego zlecenia. Istnieją zlecenia statystyczne, które zbierają jedynie wartości w tle oraz zlecenia rzeczywiste, które trzeba okresowo rozliczać.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego