CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Partia

Obiekt w R/3 odzwierciedlający pewną specyficzną ilość materiału przechowywaną na zapasie. Ilość ta jest zarządzana osobno niż inne partie tego materiału. W praktyce mogą to być inne dostawy od dostawców, różne partie produkcyjne lub partie o różnej jakości.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego