CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Sprawdzenie faktury od dostawcy

Wprowadzenie faktury od dostawcy kończy zazwyczaj proces nabycia materiału.
• Sprawdzenie danych może (ale nie musi) odbywać się w odniesieniu do zamówienia lub przyjęcia materiału.
• Weryfikacji podlegają między innymi ilości, ceny i termin dostawy.
• Tworzony jest dokument księgowy z odpowiednimi zapisami na kontach KG. Uaktualniane są też zapisy dokonane w czasie księgowania przyjęcia.
• Uaktualniane są informacje związane z historią zamówienia.
• Umożliwia dokonanie płatności, chociaż w pewnych sytuacjach następuje jej zablokowanie (np. zbyt duże różnice cen z zamówienia i faktury).

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego