CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Księga główna

Księga zdefiniowana dla sporządzania wymaganych przez prawo sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat).

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego