CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Rodzaje zapasów

Sposób podziału zapasów ze względu na różne cechy, możliwości i znaczenie, np.
Całkowity zapas wyceniany - suma całego zapasu wycenianego materiału. Składa się on z wszystkich rodzajów zapasów, które są w posiadaniu firmy.
Nieograniczony - jest to zapas należący do firmy zlokalizowany fizycznie w magazynach – wyceniany lub nie. Nie podlega żadnym ograniczeniom wykorzystania.
Zapas zablokowany - zapas własny firmy, który nie może być użyty.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego