CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

System transportowy

System umożliwiający zarządzanie zmianami w systemach SAP. Dzięki systemowi transportowemu można przenosić zmiany między systemami SAP znajdującymi się w ścieżce transportowej.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego