CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Dostawca jednorazowy

W czasie tworzenia takiego dostawcy wprowadza się tylko dane ogólne. Tworzy się w zasadzie profil ze wspólnymi danymi, uniwersalnymi dla wielu dostawców jednorazowych.
• Określa on między innymi konto zbiorcze KG rozrachunków z dostawcami, walutę dostawcy i warunki płatności. Nie podaje się natomiast nazwy i adresu dostawcy.
• Przy wprowadzaniu np. zamówienia lub faktury dla dostawcy jednorazowego należy określić jego nazwę, adres i ewentualnie dane podatkowe.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego