CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Rezerwacja

Dokument modułu MM będący prośbą/żądaniem trzymania materiału gotowego do wydania w przyszłości do określonych celów.
Celem rezerwacji jest zapewnienie dostępności materiałów, kiedy są potrzebne. Można dokonywać rezerwacji materiału dla zleceń, MPK itp.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego