CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Rekord informacyjny zaopatrzenia

Zawiera informacje specyficzne dla materiału nabywanego od określonego dostawcy:
• Aktualną cenę i warunki cenowe
• Numer ostatniego zamówienia
• Tolerancje dla nadwyżek i niedoborów dostawy
• Czas niezbędny na dostarczenie materiału
• Informacje odnośnie oceny dostawcy
• Okres dostępności materiału u dostawcy
• Pozwala na szybkie wygenerowanie listy dostawców danego materiał

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego