CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Grupa materiałowa

Wykorzystywana do klasyfikacji materiałów w zaopatrzeniu. Grupy nie są zhierarchizowane. Są przypisywane materiałom w danych podstawowych na najogólniejszym poziomie to znaczy: jeden materiał należy zawsze do jednej grupy. Przydział materiału do grupy łatwo można zmienić.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego