CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Przejęcie starych danych

Przejęcie stanu danych z poprzednich systemów. Przejmowane są:
- dane podstawowe składników majątku trwałego,
- salda na kontach bilansowych,
- wyniki wszystkich operacji od początku roku obrotowego do produktywnego startu systemu.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego