CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Wycena majątku trwałego

Wycena według kryteriów wynikających z przepisów rachunkowości i prawa podatkowego. Wartości majątku trwałego mogą być prowadzone w różnych obszarach wyceny.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego