CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zakład

Jednostka Organizacyjna - Obszar lub siedziba UJ odgrywająca dużą rolę przy wycenie materiałów, prowadzeniu zapasów, dyspozycji materiałowej, produkcji, kosztach i gospodarce remontowej. Podczas konfigurowania Zakładu, przypisywany jest on dokładnie do jednej jednostki gospodarczej (jednakże do jednostki gospodarczej może być przypisanych kilka Zakładów).

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego