CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Skład

W nomenklaturze SAP oznacza magazyn. Skład jest podstawowym elementem organizacyjnym Jednostek Organizacyjnych (w nomenklaturze SAP - Zakładów) związanym z magazynowaniem materiałów. Na poziomie składu prowadzona jest ewidencja ilościowa zapasów (również inwentaryzacja). Jako składy mogą zostać zdefiniowane niezależne magazyny w Jednostce Organizacyjnej (w nomenklaturze SAP - w Zakładzie) lub wyodrębnione w nich obszary.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego