CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Sprawdzanie faktur

Funkcjonalność, w której dokonywane są:
• ewidencja i księgowanie faktur od dostawców
• wprowadzanie faktur korygujących, not księgowych, uznań i obciążeń
• kontrola prawidłowości danych na fakturze dostawcy
• kontrola zgodności ilości, cen i dat z faktur z danymi w zamówieniach
• blokowanie i odblokowywanie płatności faktur
• rozliczanie konta Rozliczenia zakupu materiałów.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego