CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zlecenie przeniesienia

Dokument w systemie służący do monitorowania ruchów materiałów w magazynie. Jest on szczegółową informacją o tym: co, ile, skąd, dokąd ma być lub zostało przeniesione. Jeśli zlecenie nie jest potwierdzone traktuje się je jak instrukcję do wykonania. Po potwierdzeniu jest dokumentacją działań.
Generowane może być ręcznie lub automatycznie.
Informacje potrzebne w zleceniu pochodzą z: danych materiału, definicji ruchu, strategii znajdowania miejsc składowania tego, co wprowadzi użytkownik i dokumentów referencyjnych (dostawa SD, zapotrzebowanie na przeniesienie).

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego