CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Zapłata częściowa

Płatność stanowiąca część należnej według faktury kwoty według faktury.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego