CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Magazyn

To jednostka organizacyjna Gospodarki Magazynowej.
• Magazyn jest przyporządkowany do składu i może odzwierciedlać fizyczną strukturę miejsc przechowywania zapasów.
• Na poziomie magazynu ewidencja może szczegółowo określać miejsca składowania
• Procesy w składzie i w magazynie są powiązane, ale odbywają się oddzielnie.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego