CRSZ » Słownik pojęć »

Słownik pojęć

Numer główny składnika majątku trwałego

Jednoznaczny identyfikator składnika aktywa trwałego w systemie.

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego