nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

Pytania i odpowiedzi SAP - lista alfabetyczna

1. (WF faktur) Gdzie można znaleźć informację w sprawie kodów podatku? »
2. (WF faktur) Jak postępować z fakturą/notą rozliczającą fakturę zaliczkową? »
3. (WF faktur) Jak usunąć załączniki do faktury/noty/żądania zaliczki? »
4. (WF faktur) Kto powinien akceptować faktury w przypadku, gdy zakończyła się realizacja projektu i kierownikowi projektu również zakończyła się umowa z UJ? »
5. (WF faktur) W jaki sposób osoby niebędące pracownikiem na umowę o pracę mogą uzyskać uprawnienia do Portalu Informacyjnego? »
6. (WF faktur) W jaki sposób procedować dokumenty finansowe (faktury) związane z podróżami służbowymi? »
7. Co można zmienić we wnioskach o UCP (nie dotyczy wniosków utworzonych na Portalu Informacyjnym)? »
8. Co należy zrobić w przypadku pojawienia się komunikatu "Błąd tworzenia obliga..." / "Budżet roczny dla pozycji dokumentu 0000* został przekroczony..."? »
9. Co należy zrobić z otrzymanymi fakturami wewnętrznymi (notami wewnętrznymi)? »
10. Co należy zrobić, jeżeli na fakturze nie jest napisane czy ma ona być płacona od daty otrzymania (księgowania) czy od daty wystawienia? »
11. Co zrobić aby przenieść zapotrzebowanie, zamówienie lub rezerwację środków na rok następny? »
12. Co zrobić w przypadku braku uprawnień do określonego źródła finansowania? »
13. Co zrobić w przypadku niedodania załączników, gdy rozliczenie zostało już wysłane do akceptacji? »
14. Co zrobić w przypadku pojawienia się komunikatu "Osoba X nie jest Wykonawcą w projekcie"? »
15. Co zrobić z kwitami parkingowymi (bez rachunku/faktury)? Jak je rozliczyć? »
16. Co zrobić, aby zgłosić nowego użytkownika systemu SAP? »
17. Co zrobić, jeśli podczas wprowadzania faktury lub żądania zaliczki, w polu Referencja nie mieści się całość informacji niezbędnych do przelewu (tytuł płatności)? »
18. Czy doktoranci powinni składać elektroniczny wniosek o podróż na Portalu Informacyjnym (nie dotyczy UJCM)? »
19. Czy faktura wystawiona przez UJ musi być podpisana przez osobę wystawiającą fakturę? »
20. Czy każda sprzedaż (wydanie towaru i/lub wykonanie usługi) powinna zostać udokumentowana fakturą? »
21. Czy komputery, na których przetwarzane są informacje z Systemu SAP wymagają specjalnej ochrony (np. kraty w oknach, szuflady z dyskiem)? »
22. Czy można wprowadzić formę płatności czek? »
23. Czy należy tworzyć obligo dla pieniędzy pobieranych z karty VISA (pogotowie kasowe)? »
24. Czy osoba uczestnicząca w konferencji może sama zapłacić za konferencję i jednocześnie poprosić o wystawienie faktury na szkołę wyższą, której jest pracownikiem? Odp. Tak »
25. Czy otrzymując płatność przed wydaniem towaru i/lub wykonaniem usługi należy wystawić fakturę “zaliczkową”? »
26. Czy pracownicy zatrudnieni na umowę cywilno-prawną powinny składać elektroniczny wniosek o podróż na Portalu Informacyjnym (nie dotyczy UJCM)? »
27. Czy w przypadku wydarzeń odbywających się w Krakowie (np. konferencje) należy składać wniosek o podróż służbową? »
28. Czy w przypadku wystawiania faktur w SAP należy uznać, że są one archiwizowane w formie elektronicznej? »
29. Czy w rozliczeniu delegacji w transakcji FV60 pracownik będzie dostawcą?(dotyczy podróży służbowych zagranicznych oraz krajowych rozliczanych poza Portalem Informacyjnym) »
30. Dokładna instrukcja wprowadzania faktury zapłaconej gotówką przez pracownika bez wcześniejszej zaliczki? (Kogo wpisać jako dostawcę? Jaki rodzaj dokumentu wybrać? Jaki wybrać warunek płatności? Jaką wybrać formę płatności?) »
31. Faktura została wystawiona zgodnie z danymi wskazanymi wcześniej pisemnie przez nabywcę. Następnie nabywca zażądał wystawienia faktury z wskazaniem innego nabywcy - jak należy postępować w takiej sytuacji? »
32. Jak należy postąpić z fakturą korygującą/notą, która nie koryguje danych finansowych? »
33. Jak należy postępować w przypadku błędnie wystawionego paragonu (najczęstszy przypadek to błędna kwota)? »
34. Jak należy postępować w przypadku płacenia ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (dotyczy podróży służbowych zagranicznych oraz krajowych rozliczanych poza Portalem Informacyjnym)? »
35. Jak należy postępować z fakturą proformą, w przypadku przedpłat dla firmy (po przedpłacie otrzymujemy towar z fakturą oryginalną)? »
36. Jak należy postępować z formularzami na składki członkowskie (po przedpłacie wystawiana jest dopiero faktura i nie w każdym przypadku ją otrzymujemy)? »
37. Jak oddać kaucję, którą ktoś nam wpłacił? »
38. Jak odzyskać hasło do systemu SAP/PI, które zgubiłem/zapomniałem? »
39. Jak postępować w przypadku gdy podróż nie doszła do skutku a wniosek na PI został złożony? »
40. Jak postępować w przypadku gdy podróż posiada status "Rozliczenie zapisane" bądź "Rozliczenie odrzucone", a ma zostać anulowana? »
41. Jak postępować w przypadku gdy w wyniku niewłaściwego opisu merytorycznego rozliczenie podróży zostało odrzucone na PI? »
42. Jak postępować w przypadku podróży łączonej (krajowa i zagraniczna)? »
43. Jak postępować w przypadku podróży łączonej (tylko krajowa)? »
44. Jak postępować w przypadku zmiany kwoty lub źrodła finansowania na już zaakceptowanym wniosku DZP »
45. Jak postępować z dokumentem faktury/przedpłaty wystawionym na Uniwersytet Jagielloński związanym z wyjazdem służbowym opłaconym przez pracownika? »
46. Jak rozliczyć diety obcokrajowcom (pieniądze z pogotowia kasowego)? »
47. Jak rozliczyć rachunki gotówkowe z pogotowia kasowego (te, które są pobierane kartą Visa)? »
48. Jak rozliczyć wniosek o wyjazd za granicę (dotyczy podróży służbowych zagranicznych rozliczanych poza Portalem Informacyjnym)? »
49. Jak sprawdzić czy faktura została zapłacona? [procedura postępowania] »
50. Jak usunąć rezerwację środków (obligo)? »
51. Jak usunąć wniosek o UCP (nie dotyczy wniosków utworzonych na Portalu Informacyjnym)? »
52. Jak usunąć zgłoszenie zapotrzebowania? »
53. Jak wprowadzić fakturę dot. refundacji dla pracownika za okulary »
54. Jak wprowadzić fakturę dot. refundacji dla pracownika za szczepionkę przeciw grypie »
55. Jak wprowadzić fakturę dot. refundacji dla pracownika za zakup telefonu służbowego »
56. Jak wprowadzić fakturę korektę? »
57. Jak wprowadzić fakturę, na którą wystawione zostało żądanie zaliczki? »
58. Jak wprowadzić zaliczkę (notę od Działu Gospodarczego) na koszty rzeczowo-finansowe? »
59. Jak zaksięgować „wniosek o uznanie oświadczenia jako księgowego dowodu zastępczego” (dowód zastępczy-potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego-wyjazd na konferencje) - jak zwrócić pieniądze, gdy nie było zaliczki? »
60. Jak zaksięgować fakturę VAT, na której są różne VAT-y? Czy rozbić poszczególne pozycje ze względu na VAT? »
61. Jaka jest data wykonania usługi w przypadku usług hotelowych, gdy klient korzysta z usług np. przez kilka dni. W którym momencie należy wystawić paragon przy usługach hotelowych? »
62. Jaką datę należy wpisać w fakturze jako datę wykonania usługi? »
63. Jaką datę sprzedaży należy wpisać w fakturze zaliczkowej? »
64. Jaką fakturę należy wystawić gdy płatność zostaje dokonana przed wykonaniem usługi? Jaka powinna być data na fakturze? »
65. Jaką stawkę podatku VAT należy wpisać na fakturze dot. konferencji on-line? »
66. Jaki dokument należy wystawić przed wykonaniem usługi (np. przed przyjazdem gościa do obiektu hotelowego UJ)? »
67. Jest Umowa Barterowa w ramach, której wystawiana jest faktura na UJ (za która nie płacimy). W ramach tej umowy UJ wystawia FAKTURĘ dla nich za wynajem powierzchni reklamowych. Jak ją wprowadzić do Systemu? »
68. Kiedy mamy stosować STORNOWANIE, a kiedy FAKTURY KORYGUJĄCE? »
69. Kiedy należy wystawić fakturę w przypadku płatności przelewem? »
70. Kiedy wystawiamy fakturę pro forma? »
71. Kiedy wystawić fakturę, a kiedy notę księgową? »
72. Najem – w jakim terminie należy wystawić fakturę? Czy przy najmie są faktury zaliczkowe? Jak powinna być wpisana data wykonania usługi? »
73. Nie pamiętam hasła do Portalu Informacyjnego / SAP UJ »
74. Nie znam hasła do swojej skrzynki pocztowej w domenie uj.edu.pl »
75. Nie znam procedury logowania do Portalu Informacyjnego UJ »
76. Podczas logowania do portalu pojawił się komunikat "Uwierzytelnianie nie powiodło się". Co należy w takiej sytuacji zrobić? »
77. Procedura zgłaszania brakującego dostawcy lub zmiany danych dostawcy »
78. Umowa powyżej 10 tys. zł - składanie poprzez Portal Informacyjny czy SAP? »
79. W jaki sposób wypłacić pracownikowi zwrot po korekcie np. z wypoczynku w Domu Pracy Twórczej? »
80. W jaki sposób można uzyskać uprawnienia do wyświetlania i rozliczania podróży innych pracowników? »
81. W jaki sposób należy rozliczyć dojazd na lotnisko w przypadku wyjazdu zagranicznego? »
82. W jaki sposób należy zakładać odbiorcę w przypadku gdy jest on obywatelem Ukrainy? Jako odbiorca podaje polski nr pesel oraz polski adres. »
83. W jaki sposób rozliczać delegacje studentów i doktorantów UJ, którzy biorą udział w projekcie badawczym? »
84. W jaki sposób upoważnić innego pracownika do składania elektronicznych wniosków o podróż w swoim imieniu? »
85. W jaki sposób wnioskować w przypadku, gdy środkiem transportu jest samochód prywatny? Jakie dokumenty są wymagane przy rozliczeniu takiego wyjazdu służbowego? (dotyczy wyjazdów KRAJOWYCH) »
86. W jaki sposób wprowadzić dokumenty w referencji do kontraktu, jeśli faktura dotyczy poprzedniego roku? »
87. W jaki sposób, osoba występująca na ścieżce akceptacji wniosku może uzyskać dostęp do Portalu Informacyjnego UJ? (jeżeli go do tej pory nie posiada) »
88. W jakim terminie należy wystawić fakturę dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za udział w konferencji? »
89. W transakcji VA01-Tworzenie zlecenia klienta, jakie jednostki wybierają Kanał Dystrybucji "Pomocniczy"? »
90. Z jaką stawką VAT należy wystawić faktury w przypadku konferencji organizowanej w tzw. formie hybrydowej? »
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego