CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

(WF faktur) Jak usunąć załączniki do faktury/noty/żądania zaliczki?

1. Załączniki do faktury/noty (FV60/MIR7) może usunąć osoba wprowadzająca, jeśli:

- dokument został zapisany i niewysłany do elektronicznej akceptacji
- dokument został odrzucony(status Inicjator)

Jeśli dokument jest w trakcie elektronicznej akceptacji bądź jest już zaksięgowany, należy skontaktować się z odpowiednim Działem Księgowości, w zależności od źródła finansowania i jednostki gospodarczej (szczegóły poniżej).

2. Załączniki do faktury/noty (FV60/MIR7), która została odrzucona i zwrócona na jednostkę, a osoba wprowadzająca jest nieobecna:

Należy skontaktować się z odpowiednim Działem Księgowości, w zależności od źródła finansowania i jednostki gospodarczej (szczegóły poniżej).


3. Załączniki do żądania zaliczki (F-47) może usunąć tylko osoba z odpowiedniego Działu Księgowości, w zależności od źródła finansowania i jednostki gospodarczej (szczegóły poniżej).

UJKR:
Dział Księgowości - Katarzyna Goraj
Dział Rozliczeń Projektów Strukturalnych - Elżbieta Ćwiklińska, Jadwiga Rzepa
Dział Rozliczeń Projektów Krajowych - Monika Sokołowska, Jolanta Jachowicz
Dział Rozliczeń Projektów Zagranicznych - Jadwiga Karwala, Małgorzata Klita
Wydawnictwo UJ - Beata Cisak, Beata Włodek

UJCM:
Alicja Kruk
Katarzyna Sodo
Rafał Majewski
Małgorzata Jabłońska

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego