nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Jak postępować w przypadku gdy podróż posiada status "Rozliczenie zapisane" bądź "Rozliczenie odrzucone", a ma zostać anulowana?

Dotyczy UJKR:

Jeśli podróż nie powinna była być rozliczana i musi otrzymać status "wniosek niezrealizowany" pracownik powinien wykonać następujące czynności:

1. Wysłać maila do Pani Teresy Wełyczko (teresa.welyczko@uj.edu.pl) i kopię do swojego przełożonego z podaniem przyczyny anulowania rozliczenia. Wówczas status podróży zostanie ustawiony na "wniosek niezrealizowany".
2. W celu zwolnienia środków z obliga pracownik musi skontaktować się z odpowiednim działem księgowości. Jeśli pracownik otrzyma jeszcze faktury korygujące do już wykonanych płatności (np. wcześniej opłacony hotel, etc.) wówczas musi na nich wprowadzić informacje o numerze wniosku.

Jeśli podróż ma status "Rozliczenie w akceptacji", pracownik najpierw musi przekazać informację osobie u której jest rozliczenia aby ją odrzuciła, a następnie postępować wg powyższych punktów.

Dotyczy UJCM:

Jeśli podróż nie powinna była być rozliczana i musi otrzymać status "wniosek niezrealizowany" pracownik powinien wykonać następujące czynności:

1. Wysłać maila do Pani Doroty Bochenek (dorota.bochenek@uj.edu.pl) i kopię do swojego przełożonego z podaniem przyczyny anulowania rozliczenia. Wówczas status podróży zostanie ustawiony na "wniosek niezrealizowany".
2. W przypadku pojawienia się wcześniejszych płatności (faktura, proforma) związanych z wyjazdem pracownik musi skontaktować się z Działem Księgowości i Rozliczeń UJ CM (katarzyna.soltys@uj.edu.pl; agnieszka.przebinda@uj.edu.pl) celem ustalenia rozwiązania zablokowanych środków. Jeśli pracownik otrzyma faktury korygujące do już wykonanych płatności wówczas musi na nich wprowadzić informacje o numerze wniosku.

Jeśli podróż ma status "Rozliczenie w akceptacji", pracownik najpierw musi przekazać informację osobie u której jest rozliczenia aby ją odrzuciła, a następnie postępować wg powyższych punktów.

 
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego