CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Jak wprowadzić fakturę dot. refundacji dla pracownika za zakup telefonu służbowego

Fakturę wprowadzamy w transakcji FV60:


- zakładka "Dane podstawowe":

„Dostawca” = Pracownik (faktura/rachunek wystawiona na pracownika)

"Data dokumentu" = data wniosku o refundację

"Referencja"= numer faktury/rachunku

„Rodzaj dokumentu” = *1 (np. P1)

„Kwota” = kwota refundacji

"Kod podatku" = ZV

"Opis" = informacja o fakturze

"Tryb post" = BRK

"Data wpł. fakt." = data wpływu faktury- Zakładka "Płatność":

„Warunek płatności” = Płatne natychmiast

"For. płat." = E

"Bank part." = rachunek bankowy pracownika

"Bank własny" = bank, z którego ma być płacony przelew

UWAGA!
Przed wysłaniem dokumentu do akceptacji należy zaznaczyć opcję "opodatkowane-PIT" oraz wskazać jako osobę merytorycznie odpowiedzialną pracownika Sekcji Telekomunikacji UJ.


Ponadto podczas tworzenia rezerwacji środków wskazujemy pozycję finansową 901.Szczegółowe informacje zawarte są w Komunikacie nr 38 Kanclerza UJ z dnia 17 grudnia 2021 roku» oraz Komunikacie nr 17 Kanclerza UJ z dnia 10 sierpnia 2022 roku»

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego