CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Dokładna instrukcja wprowadzania faktury zapłaconej gotówką przez pracownika bez wcześniejszej zaliczki? (Kogo wpisać jako dostawcę? Jaki rodzaj dokumentu wybrać? Jaki wybrać warunek płatności? Jaką wybrać formę płatności?)

Funkcja FV60

I zakładka
- dostawca – kontrahent zewnętrzny
- data dokumentu
- referencje (nr dokumentu celem identyfikacji do zapłaty)
- rodzaj dokumentu *2 (F-ry gotówkowe)
- kwota
- oblicz podatek – naliczony zgodnie ze stawką na fakturze i wyborem jakiej sprzedaży dotyczy-opodatkowanej, opodatkowanej i zwolnionej lub tylko zwolnionej
- opis
II zakładka
- data pods. – data płatności zgodna z fakturą
- G - gotówka, C-dotyczy rozliczenia pracowniczej karty VISA
- bank własny (bank, z którego mamy dokonać zapłaty).

W Opisie merytorycznym należy wprowadzić: imię, nazwisko i numer SAP pracownika, któremu należy zwrócić pieniądze.

Po zatwierdzeniu przez Kwestora dowód zostanie zaksięgowany i wartość zobowiązania przekazana zostanie na rachunek pracownika.

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego