nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Jak postępować w przypadku gdy podróż nie doszła do skutku a wniosek na PI został złożony?

Dotyczy UJKR:


Jeśli wniosek nie został jeszcze wysłany do akceptacji (status "zapisany") wówczas pracownik powinien anulować wniosek przy użyciu przycisku "Usuń wniosek".


Jeśli wniosek został już zaakceptowany wówczas pracownik musi wykonać następujące czynności:
1. W przypadku wyjazdu krajowego wysłać maila do Pani Teresy Wełyczko (teresa.welyczko@uj.edu.pl) i kopię do swojego przełożonego z informacją o nieodbyciu podróży.
W przypadku wyjazdu zagranicznego wysłać maila do Pani Katarzyny Dziwirek (katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl) i kopię do swojego przełożonego z informacją o nieodbyciu podróży.
Wówczas status wniosku zostanie ustawiony na "wniosek niezrealizowany".
2. W celu zwolnienia środków z obliga pracownik musi skontaktować się z odpowiednim działem księgowości. Jeśli pracownik otrzyma jeszcze faktury korygujące do już wykonanych płatności (np. wcześniej opłacony hotel, etc.) wówczas musi na nich wprowadzić informację o numerze wniosku.Dotyczy UJCM:


Jeśli wniosek nie został jeszcze wysłany do akceptacji (status "zapisany") wówczas pracownik powinien anulować wniosek przy użyciu przycisku "Usuń wniosek".


Jeśli wniosek został już zaakceptowany wówczas pracownik musi wykonać następujące czynności:
1. Wysłać maila do Pani Pauliny Szeląg (paulina.1.szelag@uj.edu.pl) i kopię do swojego przełożonego z informacją o nieodbyciu podróży. Wówczas status wniosku zostanie ustawiony na "wniosek niezrealizowany".
2. W przypadku pojawienia się wcześniejszych płatności (faktura, proforma) związanych z wyjazdem pracownik musi skontaktować się z Działem Księgowości i Rozliczeń UJ CM celem ustalenia rozwiązania zablokowanych środków. Jeśli pracownik otrzyma faktury korygujące do już wykonanych płatności wówczas musi na nich wprowadzić informację o numerze wniosku.

 
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego