nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób można uzyskać uprawnienia do wyświetlania i rozliczania podróży innych pracowników?

Aby uzyskać uprawnienia do wyświetlania i rozliczania podróży wybranej osoby, należy poprosić tę osobę, by samodzielnie przekazała takie uprawnienia. Sposób postepowania został opisany w pytaniu W jaki sposób upoważnić innego pracownika do składania elektronicznych wniosków o podróż w swoim imieniu?


Aby uzyskać uprawnienia do wyświetlania i rozliczania podróży wszystkich pracowników z wybranej jednostki, należy złożyć formularz e-uprawnień.
Należy wybrać formularz uprawnień szczegółowych, zaznaczyć opcję Wgląd i edycja delegacji pracowników w aplikacji Podróże służbowe, a następnie wybrać odpowiednią jednostkę i zapisać formularz.
Osoba, która ma otrzymać uprawnienia, musi mieć ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (dane pracownicze kadrowe, miejsce przetwarzania: systemy informatyczne).
W ramach otrzymanych uprawnień możliwe jest wyświetlanie i edytowanie podróży wszystkich pracowników z wybranej jednostki. Na liście nie pojawią się osoby niemające umowy o pracę (doktoranci oraz osoby posiadające umowę cywilno-prawną).

 
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego