CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób, osoba występująca na ścieżce akceptacji wniosku może uzyskać dostęp do Portalu Informacyjnego UJ? (jeżeli go do tej pory nie posiada)

1. Osoba musi wiedzieć, że ma wprowadzoną umowę cywilno-prawną do modułu HR w systemie SAP.

2. Osoba kontaktuje się z Pomocą Informatyczną UJ (www.pomocIT.uj.edu.pl) telefonicznie lub mailowo, celem aktywacji konta pocztowego w domenie uj.edu.pl.

3. Po aktywacji konta e-mail proszę zalogować się na stronie: www.sapiens.uj.edu.pl/konto_sap, aby zgłosić konieczność posiadania dostępu do Portalu Informacyjnego UJ.

4. Prosimy o informację na adres sapiens.kadry@uj.edu.pl o zakończonym procesie zakładania konta w Portalu Informacyjnym. Na tej podstawie uruchomimy dalsze procedowanie wniosku.

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego